Valpar

Ingen valpkull planerad för tillfället, nästa blir tidigast vintern 2022.