Valpar

Ingen valpkull planerad för 2022. Troligtvis slutet av 2023.